BEGÄR OFFERT   BOKA HEMBESÖK  KATALOG  KONTAKTA OSS
Sveriges största pool- och pooltaksfabrik från Malmö

Så här utför du en backspolning av sandfilter

  1. Stäng av pumpen och värmaren samt eventuell annan utrustning.
  2.  Vrid handtaget till läget backwash (backspolning).
  3.  Sätt på pumpen och låt den gå i ca två minuter.
  4.  Stäng av pumpen och ställ in läge rinse (renspolning).
  5.  Sätt på pumpen och låt den gå i ca 15 sek.
  6.  Stäng av pumpen och vrid till filterläge.
  7.  Sätt åter igång pumpen och värmaren samt ev annan utrustning.
  8.  Upprepa var 7-14:e dag för att säkerställa ett rent och lättskött poolvatten.

Lägen för handtaget på centralventilen:

Filter – Filtrering, normalläge.
Backwash – Backspolning och renspolning av filter ut i avlopp. Flödet går baklänges och trycker ut orenheter som fastnat i sanden. Spola tills vattnet som spolas ut är rent.
Rinse – Renspolning av ventilen efter backspolningen.
Waste – Avlopp man spolar förbi filtret direkt till avloppet. Detta gör man till exempel vid tömning av poolen eller om man vill dammsuga poolen direkt ut i avloppet.
Closed – Stängt.
Recirculate Cirkulation – Cirkulation av vattnet utan att passera igenom filtret, till exempel om filtret är skadat, då har man åtminstone cirkulation på vattnet.

Rengöring av polyesterfilter (patronfilter)

I ett polyesterfilter fastnar skräp och smuts liksom i ett sandfilter. Skillnaden är att den har veckad polyesterväv med mycket hög filtreringskapacitet, dock behöver man rengöra filtret oftare. Filtret ska plockas er för rengöring ungefär 1 gång per vecka beroende på filterstorlek och nedskräpning. Först spolas patronen ren med till exempel duschmunstycket.

En allt för hård stråle skadar filtret. Därefter lägger man filtret i en stor hink med varmt vatten och doserar den speciella filterrengöringsvätskan som löser fett och andra orenheter. Följ noggrant instruktionerna på flaskan och se till att den är ordentligt utrörd i vattnet för att hela filtret ska rengöras.

Många har en dubbel uppsättning av filter för att kunna rengöra filtret i lugn och ro utan att smuts hamnar i det övriga cirkulationssystemet under tiden man rengör filtret.

Mekanisk rening

Mekanisk rening genom ett reningsverk krävs för att filtrera bort skräp och partiklar.

Filtrering:

Fyra grundsteg:
– Reningsverket skall kunna cirkulera poolens vatten på fyra timmar.
– Reningsverket styrs oftast med en timer för att reglera när poolens vatten ska cirkulera.
– Skimmern / bräddavloppet har en korg som silar allt vatten, kom ihåg att tömma den på löv och andra smutspartiklar, annars kan partiklarna påverka cirkulationens effektivitet. Även silkorgen i pumpen behöver rensas regelbundna intervall.
– Sandfiltret ska rengöras genom backspolning var 7 –14:e dag, på manometern ser man förändringen i trycket i sandfilterbehållaren.